Splash
logo Ücretsiz Teklif Partnerimiz Olun

Sağlık Kuruluşu Sözleşmesi

 

SAĞLIK TURİZMİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), 20-22 Wenlock Road LondonN1 7GU – United Kingdom adresinde kain  Intclinics LTD (“Şirket”) ile Şirket tarafından işletilmekte olan intclinics.com (“Site”) İnternet Siteleri domain ve subdominleri üzerinden Site’de yer alan ürünleri kullanmak adına “Kullanıcı” sıfatıyla kaydolan kişinin temsil ettiği ve bilgilerini girdiği sağlık kuruluşu (“Partner”) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından sözleşmenin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; sözleşmeye uygun olarak taraflarca sona erdirilmediği veya haklı nedenle sözleşmenin feshedilebileceği bir durum oluşmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

1.      Sözleşmenin Konusu

 

1.1 "Şirket” in yönlendireceği hastalara, "Partner" tarafından, sağlık hizmetlerinin sunulması şartlarını ve buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

1.2 İşbu sözleşme, tarafların başka kurumlarla sağlık turizmi iş birlikleri yapmasını engellemez ve sınırlandırmaz.

 

1.3 İşbu sözleşmede kullanılan "Partner" kelimesi, sadece sınırları bu anlaşmada tanımlanan bir işbirliğini tarif etmek için kullanılmıştır. Tarafların birbirlerini temsil etmelerini veya birbirlerinin yasal sorumluluklarını üstlenmelerini gerektirmez.

 

2.      Hak ve Yükümlülükler

2.1.            Partner’in Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1.1.        Partner, bu Sözleşme şartları ve tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, kendisine müracaat eden hastalara, ruhsatlı tüm branşlarında sunacağı sağlık hizmetleriyle ilgili, bulunduğu ülkenin kanunlarının aradığı her türlü lisans ve izne ve gerekli personel ve ekipmana sahip bir sağlık kuruluşu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.1.2.        Partner, Şirket’in bildirdiği hastanın raporlarına ve/veya ön tanısına istinaden tahmini tedavi planını ve hastane tutarını gösteren proforma faturayı hazırlar ve 48 saat içerisinde Şirket’e iletir. Hastayı bizzat görmeksizin hazırlanan tahmini tedavi planı sadece fikir vermek maksadıyla olup, tıbbi açıdan seyahate uygunluk onayı olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan hastane tutarı da tahminidir ve hasta muayenesinde ve tedavi sürecinde ortaya çıkacak farklılıklara göre fiyatlar revize edilecektir.

 

2.1.3.        Sözleşme kapsamında sunulan sağlık hizmetinin uygulanma şekli Partner’in kendi prensiplerine ve tıbbi iş akışlarına göre yapılır. Partner zaman içerisinde bu prensip ve iş akışlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

2.1.4.        Partner, Şirket tarafından yönlendirilen hastaları kabul eder ve onlara çağdaş koşullarda kaliteli sağlık hizmeti verir. Partner, sağladığı sağlık hizmetleriyle ilgili bütün yasal sorumluluğu üstlenir. Şirket’e tedavilerle ilgili bir yasal sorumluluk yükleyemez.

 

2.1.5.        Talep doğrultusunda, partner hastanın havalimanından veya otelden hastaneye ilk transferi ve aynı şekilde hastaneden otele veya havalimanına son transferi konusunda hizmet verecektir. Şirket hastanın transfer bilgilerini hastanın geliş tarih ve saatinden en az 24 saat öncesinde (acil durumlar hariç) partnere iletecektir.

 

2.1.6.        Partner, sık gerçekleştirdiği tedavilerin fiyat listesini Şirket ile paylaşmakla ve fiyatlarda değişiklik olduğunda güncellemekle yükümlüdür.

 

2.1.7.        2.1.7 Partner, sahip olduğu tesise ait görselleri ve varsa geçmiş tedavilerin sonuçlarını gösteren “önce ve sonra” fotoğraflarını Şirket ile paylaşır. Şirket, söz konusu görselleri satış aşamasında ve Site üzerinden hasta adaylarıyla paylaşma hakkını saklı tutar. Partner tarafından belirli görsellerin paylaşımlarıyla ilgili kısıtlamalar açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe ve sonradan kaldırma talebinde bulunulmadığı sürece, Şirket söz konusu görselleri her türlü dijital ve yerel tanıtım çalışmalarında kullanma hakkını saklı tutar. Partner, Kullanıcı’nın Site’ye yüklediği görsellerin paylaşım izinlerine sahip olduğunu ve bu görseller ile ilgili oluşabilecek yasal sorumlulukları ve oluşabilecek maddi zararları üstleneceğini beyan eder.

 

2.1.8.         

2.2.            Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

 

2.2.1.        Şirket, hastalar Türkiye’ye gelmeden önce Partner’e e-mail veya whatsapp kanalıyla  hastaların medikal raporları ile birlikte kimlik/pasaport nüshasını gönderir ve tahmini tedavi planı ve hastane tutarını içeren proforma başvurusunda bulunur.

 

2.2.2.        Şirket, hastaların gelişi ile ilgili (acil durumlar hariç) en az 1 (bir) gün önceden Partner’e yazılı olarak bilgi vererek randevu almak zorundadır. Randevu alınmadan veya öncesinde bilgi verilmeden Partner’e hasta yönlendirilmesi durumunda, Partner hastayı kabul etmek veya seyehatle ilgili masraflarını karşılamak zorunda bırakılamaz.

 

2.2.3.        Şirket, kendi bütçe ve imkanları dahilinde ve ilgili ülkedeki mevzuat elverdiği ölçüde Partner’in ilgili ülkede tanıtımına ilişkin, pazarlama ve promosyon çalışmalarında bulunacaktır.

 

2.2.4.        Şirket, Partner’in ortağı, yan kuruluşu, şubesi ya da çalışanı değildir. Şirket, Partner ve/veya çalıştırdığı hekimle ile hasta arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, arabulucu sıfatıyla görev almaz. Aynı şekilde Partner de, Şirket ile hasta arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, arabulucu sıfatıyla görev almaz.

 

2.2.5.        Şirket’in, Partner’in bu Sözleşme kapsamında vereceği tıbbî hizmetlere hiçbir şekilde müdahale hakkı bulunmamaktadır. Şirket, verilen tıbbi hizmet ile ilgili olumsuz bir durum hakkında, Partner’in resmi açıklaması oluşmadan hastaya veya üçüncü şahıslara fikir beyan edemez, farklı açıklamada bulunamaz.

 

 

3.      Ücretlendirme

 

3.1   Partner, Şirket aracılığıyla ulaşan hastalara en düşük fiyat politikasıyla proforma hazırlamak ile yükümlüdür. Partner’in Şirket dışındaki iletişim kanallarından kabul ettiği hastalara aynı tedavi için daha düşük bir fiyat teklif etmesinin tespit edildiği durumda, Şirket yalnızca daha düşük olan fiyat üzerinden hasta gönderecektir. Şirket, ücret politikasına uymayan Partnerlerini platformdan kaldırma hakkını saklı tutar. 

 

3.2   Sözleşmeye göre her bir hasta için ödenecek komisyon tutarı, KDV hariç hastane faturası üzerinden %20 olarak hesaplanır.

 

3.3   Partner, Şirket’in talep etmesi durumunda Şirket üzerinden kabul ettiği hastaların yaptığı ödemelere (fatura vb. belgelerle) delil göstermekle yükümlüdür.

 

3.4   Şirket, kendi komisyon kazancından kısarak hastaya indirim yapma hakkını saklı tutar.

 

 

4.      Ödeme Yöntemleri

 

Taraflar, ödemenin aşağıda belirtilen üç yöntemden biri ile yapılmasını kabul eder. Hangi hastalar için hangi ödeme yönteminin kullanılacağında son karar Şirket’e aittir.

 

4.1 Birinci Yöntem: Avans Ödemenin Şirket’e Yapılması

 

4.1.1.        Hasta, Şirket’in komisyon olarak alacağını Şirket’e avans olarak öder. Hastanın proformada belirtilen miktarın %20’sinden fazlasını Şirket’e önden ödemesi durumunda %20’yi aşan miktar Partner’e ön ödeme olarak gönderilir.

 

4.1.2.        Hastanın toplam ödemenin %20’sini önden ödemesinin mümkün olmadığı yüksek ücretli tedavilerde Şirket, hastadan %20’den daha düşük bir avans ödeme almayı kabul edebilir. Bu gibi istisnai durumlarda hastadan ne kadar ön ödeme alınacağında Şirket, nihai karar verici konumundadır. Bu durumda Şirket, Partner’e hastadan ne kadar ödeme alındığını ibraz eder. Partner, hastadan tahsilat aldıktan sonra Şirket’e toplam komisyonu %20’ye tamamlayacak şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

4.1.3.        Partner’e kesin olarak geleceği teyit edilen hastanın Şirket’e avans ödeme yaptıktan sonra Partner’e gelmemesi durumunda, Şirket’e yapılan avans ödeme, Partner’in hastanın gelmemesinden ötürü yaşadığı zarar bir zarar varsa bu zararı karşılamak için kullanılır.

 

4.1.4.        Planlanan tedavinin hastaya sağlanacağı durumda, hasta kalan tutarı Partner’e öder.

 

 

4.2 İkinci Yöntem: Komisyonun Tahsilattan Sonra Partner Tarafından Ödenmesi

 

4.2.1 Hasta, ödemenin tamamını Partner’e yapar.

 

4.2.2 Partner, ödemenin tamamını belgelendirmek ve %20 komisyonu Şirket’e hastanın taburcu olmasından itibaren 15 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

 

4.3 Üçüncü Yöntem: Fiyatlandırmanın Şirket Tarafından Yapılması

 

4.3.1 Şirket, Partner’in tedavi için belirttiği net fiyatın üzerine kendi kâr marjını ekleyerek hastaya kendi belirlediği fiyattan satış yapar.

 

4.3.2 Hasta, ödemeyi Şirket’e yapar. Şirket, Partner’e anlaşılan net fiyat tutarında ödeme yapar.

 

5.      Tedavideki Değişikliğin Komisyona Yansıması

 

5.1 Hasta Partner’in tesisine geldiğinde gerçekleşen tetkikler ve görüşmeler sonucunda tedavi planında değişiklik yapılması durumunda, Partner hastanın toplam harcamasının ne kadar olacağını Şirket’e bir iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda komisyon miktarı yeni ücrete göre yeniden hesaplanır. Hasta, Partner ve/veya Şirket’e bir avans ödeme yaptıysa ve avans ödeme yeni ücretten fazlaysa,  Partner ve/veya Şirket, hastaya yapılan fazla ödemeyi iade eder.

 

5.2 Hasta Partner’in tesisine geldiğinde gerçekleşen tetkikler ve görüşmeler sonucunda planlanan tedavinin iptal edilmesi durumunda, Şirket’e halihazırda ödenmiş olan bir komisyon varsa  Şirket tarafından Partner’e komisyon iadesi yapılmaz.

 

6.      Gizlilik

Taraflar, Sözleşme gereği edineceği gizli nitelikteki bilgileri özenle muhafaza edeceğini, gizli tutacağını, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacağını, bu bilgileri sadece Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanacağını ve istihdam ettiği veya işbirliği yaptıkları şahısların bu yükümlülüklere uyması için gerekli her tür tedbiri alacağını kabul ve taahhüt eder. Anılan bu yükümlülük Sözleşme’nin hitamında veya feshinden sonra da devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

7.      Devir

Taraflar, karşı Taraf’ın yazılı muvafakatini almaksızın, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecekleri gibi; gerçek veya tüzel üçüncü şahısları herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’den ve ilgili yasal hükümlerden kaynaklanan sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak da edemezler.

 

8.      Tadiller

Bu Sözleşme, Taraflar arasındaki tam bir anlaşmayı içerir. Yazılı şekilde ve Taraflar’dan her ikisinin birden imzası olmadan buradaki hükümler üzerinde yapılacak hiçbir tadil, değişiklik geçersizdir.

 

9.      Mücbir Sebep

Doğal afetler, yangın, salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal veya isyan, dahili kargaşa, ambargo, kötü hava şartları gibi sebeplerle oluşan hadiseler mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve Taraflar ne şekilde hareket edileceği konusunda müştereken karar vereceklerdir.

 

10.  Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 

10.1 İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerli olup, sürenin bitmesinden 3 (üç) ay önce taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, her yıl 1 (bir) yıl süre ile aynı şartlarda kendiliğinden uzar.

 

10.2 Sözleşme aşağıdaki hallerde Süre bitiminden önce fesholacaktır:

a) Taraflar’dan birinin iflası veya faaliyetinin yasal olarak sona ermesi halinde;

b)Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, diğer Taraf’ın yazılı ihbarından doksan (90) gün sonra derhal;

c) Sözleşme mahkeme kararı ile geçersiz ilan edildiği ve yürürlükten kalktığı halde;

d) Taraflar’ın Sözleşmeyi feshetme hususunda mutabakatları ile.

 

10.3 Taraflar, doksan (90) gün önceden yazılı olarak bildirmekkaydıyla Sözleşmeyi her zaman tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Şirket, işbu fesih dolayısıyla herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Taraflar yazılı bildirimde belirtilen süreye karar sözleşmedeki yükümlülüklerini karşılıklı olarak aynen yerine getirecektir.

 

11.  Anlaşmazlıkların Çözümü

Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkları Taraflar kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen anlaşamadıkları takdirde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

 

12.  Vergi Yükümlülükleri

Partnerin hastadan yaptığı tahsilattan doğan KDV vb. vergi yükümlülükleri Şirket’e yansıtılamaz.

 

13.  Sözleşmenin Dili

Bu Sözleşme iki (2) dilde Türkçe ve İngilizce olarak akdedilmiş olup, herhangi bir ihtilaf halinde Türkçe metnin esas alınacağı hususunda Taraflar mutabıktırlar.