logo Ücretsiz Teklif Partnerimiz Olun

Privacy Policy

GİZLİLİK POLİTİKASI

 
Son güncelleme: 19.01.2020

Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kurum:

Uluslararası Klinikler ( www.intclinics.com ) | Tomtom, İstiklal

CD. No:189, 34200 Beyoğlu/İstanbul

Yönetici direktörler, kişisel verilerin (örn. isimler, iletişim bilgileri, vb.) işlenme amaçları ve araçları konusunda tek başlarına veya başkalarıyla birlikte karar verirler.

ULUSLARARASI KLİNİK HİZMETLERİ

Int Clinics, dünya çapındaki hastaneler ve klinikler ("tıbbi hizmet sağlayıcılar") dahil olmak üzere tıbbi hizmet sağlayıcıları için kendi web sitesi veya kendi mobil uygulaması ("platform") aracılığıyla reklam sağlanması için bir platform işletmektedir. Kullanıcı, hastane, klinik veya üçüncü taraf ile Int Clinics müşteri hizmetleri ekibinin bir üyesi (“Bakım Ekibi”) arasındaki platform veya diğer iletişim aracılığıyla elde edilen verilerin kontrolünden ve bilgilerin işlenmesinden yalnızca Int Clinics sorumludur. Int Clinics, ticari faaliyetlerini yürütmek ve kullanıcılar tarafından sağlanan verileri işlemek için üçüncü şahısların, hizmet sağlayıcıların ve bağlı şirketlerin hizmetlerini kullanabilir ve bu amaçlarla verileri aktarabilir. Bu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan ve paylaşılan bilgilerden Int Clinics sorumlu olmaya devam eder,

Kullanıcı, Int Clinics'in bireysel hizmetlerini (“özel hizmetler”) kullanabilir. Bu amaçla, kullanıcının kişisel verilerinin ve varsa özel kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına izin vermesi gerekir. Bu, özellikle aşağıda listelenen özel hizmetler için geçerlidir:

 1. Int Clinics, kullanıcının bir tıp sağlayıcısının yanı sıra hizmetleri platformumuz aracılığıyla reklamı yapılan üçüncü taraf sağlayıcılar ve ilişkili şirketler (örneğin seyahat acenteleri, müşteri hizmetleri acenteleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya çevirmenler) ile iletişim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir platform işletmektedir.
 2. Bir tıbbi hizmet sağlayıcının kullanıcı ile bir tıbbi tedavi sözleşmesi akdetmesi durumunda, kullanıcı tıbbi hizmet sağlayıcının tıbbi tedavinin türü ve tarihini, ayrıca ödenecek tutarı ve iletilen faturanın tarihini Int Clinics'e bildireceğini kabul eder. tıbbi hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcıya (ve, kanunen gerekliyse, tıbbi hizmet sağlayıcının ilgili verileri Int Clinics'e iletmesi gerektiği).
 3. Bir üçüncü şahıs sağlayıcı belirli hizmetler için kullanıcı ile bir sözleşme akdederse, kullanıcı üçüncü şahıs sağlayıcıya, üçüncü şahıs sağlayıcı tarafından kullanıcıya iletilen faturanın tutarını ve tarihini Int Clinics'e bildirme yetkisi verir.
 4. Kullanıcı, Int Clinics'in bir sigorta ortağının (“sigortacı”) poliçe sahibi ise, kullanıcı tıbbi hizmet sağlayıcısına, üçüncü taraf sağlayıcıya ve sigortacıya tıbbi tedaviye ilişkin belirli kişisel verileri Int Clinics'e bildirme yetkisi verir. kullanıcıya ve ayrıca hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcıya veya sigortacıya iletilen faturanın tutarı ve tarihi.
 5. Kullanıcılar arasında deneyim ve fikir alışverişini sağlamak için platformda veya ilgili şirketlerin web sitelerinde forumlar kurulacaktır.
 6. Kullanıcıya düzenli bir haber bülteni sunulur.
 7. Int Clinics, kişisel verileri kendi reklam amaçları için kullanır ve kullanıcıya Int Clinics, yeni ürünler ve hizmetler, tıbbi hizmet sağlayıcılar vb. hakkında bilgileri e-posta, telefon görüşmesi, SMS veya posta yoluyla gönderir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ DAYANAK

Hizmet yelpazemizin oluşturulması, uygulanması veya işlenmesi için gerekli olan kişisel verileri işleriz. Kişisel verileri belirli amaçlarla işlemek için bize onay verdiyseniz, izniniz temelinde işleyeceğiz.

Sipariş verilerinin işlenmesi bağlamında harici hizmetler kullanırsak, işleme yasal olarak gerçekleştirilir.

Kişisel veriler tarafımızca münhasıran aşağıdaki amaçlarla toplanır, işlenir ve kullanılır:

Veri işlemenin amacı

Talebinizi işlemek için verdiğiniz rızanız temelinde iletişim ve ilgili yazışmalar için veri işlemenin yasal dayanağı ve rızanız temelinde gerek duyabileceğiniz diğer tavsiyeler için 

meşru çıkarlar temelinde blog işlevimizde yorumları görüntülemek için, onayınız temelinde verilerinizi doğrulamak için bizimle iletişime geçmek için

Web sitemizin size meşru menfaatler temelinde mümkün olan en etkili ve ilginç şekilde (örneğin isimsiz değerlendirme yoluyla) sunulmasını sağlamak için tekliflerimizin meşru menfaatler temelinde teknik olarak gerçekleştirilmesi için

KULLANICI İZNİ

Kullanıcı, talep ve sipariş süreci sırasında uygun kutuya tıklayarak, aşağıdaki veri işleme biçimlerini kabul eder:

 1. Kullanıcı, sorgulama işlemi sırasında iletilen kişisel verileri ve özel kişisel verileri Int Clinics'in aşağıdaki amaçlarla topladığını, sakladığını ve kullandığını kabul eder:
 2. Verileri, kullanıcı tarafından belirlenen tıbbi hizmet sağlayıcısına (AEA'da veya diğer ülkelerde yerleşik klinikler, hastaneler, diş hekimleri veya uzmanlar) veya herhangi bir tıbbi hizmet sağlayıcı atanmamışsa, seçilen en fazla üç tıbbi hizmet sağlayıcısına sağlamak için Int Clinics tarafından sabit kriterlere göre (sağlık durumu, tercih edilen ülke, tıbbi hizmet sağlayıcının ve kullanıcının dili, tıbbi hizmet sağlayıcının önceki durumlarda tepkisi ve kullanıcının talep ettiği işlem için “en iyi fiyat”) sırayla tıbbi hizmet sağlayıcıdan teklif istemek veya hizmet rezervasyonu yapmak,
 3. Bu verilerin, Int Clinics'in talimatlarına uygun olarak ve verilere uygun olarak Int Clinics adına müşteri hizmetleri, reklam veya ödeme hizmetleri sunan Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki ve dışındaki üçüncü taraflara, ortaklara ve bağlı şirketlere iletilmesi Int Clinics'in koruma beyanı ve ilgili gizlilik ve güvenlik önlemleri,
  • Kullanıcının bu web sitesine kaydolduğu herhangi bir hizmet için ve
  • İç fiyat hesaplaması ve teklif incelemesi için, her durumda bu amaç için gerekli olduğu ölçüde.
 1. Kullanıcı, Int Clinics'in dolandırıcılığı önleme, risk değerlendirmesi, uyumluluk, soruşturma, ürün geliştirme, araştırma ve e-posta yoluyla kullanıcı ile Int Clinics'in tıbbi hizmet ortakları arasındaki iletişimi gözden geçirebileceğini, arayacağını ve analiz edebileceğini kabul eder. müşteri Hizmetleri. Int Clinics, kullanıcı iletişimlerini kontrol etmek, aramak ve analiz etmek için otomatik yöntemler kullanır. Şüpheli dolandırıcılık, müşteri desteği veya otomatik araçların işlevselliğini değerlendirmek ve geliştirmek için bireysel soruşturmalar için, bireysel iletişimlerin manuel olarak gözden geçirilmesi gerekebilir.
 2. Kullanıcı, kişisel verilerin ve özel kişisel verilerin bu tür toplanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına her zaman ve gelecekte geçerli olacak şekilde itiraz etme hakkına sahiptir (bkz. Ancak, Int Clinics bundan sonra kullanıcıya kişisel verilerin veya belirli kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hizmetleri sağlayamaz.

TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verilerinizi yalnızca gönüllü olarak ve örneğin formlarımızı (ücretsiz teklif) doldurarak veya e-posta göndererek onayınızı alarak sağlarsanız toplar ve işleriz. Mevcut formlar veya mesajlar çerçevesinde, bu öncelikle aşağıdaki verilerdir:

Hizmetler için ilgili tarafların verileri:

 • ilk adı
 • soyadı
 • e
 • telefon numarası
 • veri koruma beyanına ilişkin anlaşma
 • rıza

Özel kişisel verilerin (tıbbi durum, sağlık, cinsel yaşam, alışkanlıklar ve din ile ilgili bilgiler gibi) toplanması ve saklanması, ilgili bir anlaşmanın yapılması, bir müşteri hesabının açılması veya müşteri ile iletişim kurulması için gerçekleştirilir. Int Clinics veya Int Clinics'in tıbbi hizmet ortağı.

Int Clinics'in tıbbi hizmet sağlayıcıları esas olarak klinikler, hastaneler, diş hekimleri veya AEA'da veya diğer ülkelerde yerleşik uzmanlardır.

Kullanıcı, Int Clinics'in bunları başka amaçlar için kullanmasına açıkça izin vermediği sürece, bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Bu durumda, veriler yalnızca ilgili amaç için gerekli olduğu ölçüde, örneğin sözleşmenin akdedilmesi, yürütülmesi ve ifası için kullanılacaktır.

Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler ve içerikleri münhasıran bize ve bağlı şirketlerimize aittir. Verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar için saklayacak ve işleyeceğiz. Belirtilen amacın dışındaki herhangi bir kullanım, açık onayınızı gerektirir.

Ortaklarımız tarafından veri işleme, onların veri koruma düzenlemelerine tabidir.

Onayınızın geri alınması veya veri kullanım amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler derhal silinecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI

Int Clinics, platform aracılığıyla hizmet sunmak için çeşitli üçüncü taraf sağlayıcıları ve bağlı şirketleri kullanır. Bu üçüncü şahıslar ve bağlı kuruluşlar, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) veya diğer ülkelerde menşei olabilir. Üçüncü taraf sağlayıcılar ve bağlı kuruluşlar, Int Clinics'e aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 1. kullanıcının kimliğinin doğrulanması veya onaylanması;
 2. bilgilerin kamuya açık veri tabanlarıyla karşılaştırılması;
 3. geçmiş kontrolleri, dolandırıcılığın önlenmesi ve risk değerlendirmeleri; veya
 4. satış sonrası hizmetlerin, reklamların veya ödeme hizmetlerinin sağlanması.

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere açıklanmasına yukarıdaki hükümler kapsamında izin verilmediğinden, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir:

 1. Kişisel verileri ve özel kişisel verileri, Int Clinics'in kendisinin sağlayamayacağı bir hizmeti (örneğin bir ödeme hizmeti) etkinleştirmek için ortaklarımıza ve bağlı şirketlerimize aktarıyoruz. Bu, Int Clinics'in talimatlarına göre ve veri koruma beyanına ve ilgili gizlilik ve güvenlik önlemlerine uygun olarak yapılır.
 2. Yasaların gerektirdiği ve izin verdiği ölçüde, kişisel verileri ve belirli kişisel verileri, ilgili kullanım koşullarını (olası ihlalleri araştırmak dahil) uygulamak için ifşanın gerekli olduğuna inanırsak, Int Clinics dışındaki şirketlere, kuruluşlara veya bireylere ifşa edeceğiz. güvenlik veya teknik sorunları çözmek veya Int Clinics'in haklarını korumak için.

Int Clinics bir birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma, varlıkların satışı, iflas veya iflasa girerse veya dahil olursa, Int Clinics kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere varlıklarının bir kısmını veya tamamını satabilir, devredebilir veya paylaşabilir. Bu durumda Int Clinics, kişisel verilerin ve belirli kişisel verilerin aktarımından önce kullanıcıyı bilgilendirecektir. Veriler daha sonra farklı bir gizlilik politikasına tabi olacaktır.

VERİ İŞLEME İZNİNİZİN İPTALİ

Bazı veri işleme işlemleri yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. Onayınızı iptal etmek için [email protected] adresine resmi olmayan bir e-posta gönderin. Adınızı, adresinizi ve (varsa) kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

YETKİLİ DENETLEME OTORİTESİNE BAŞVURU HAKKI

Veri koruma yasasının ihlali durumunda, ilgili taraf olarak yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Veri koruma konularına ilişkin yetkili denetim makamı, şirketimizin kayıtlı ofisinin bulunduğu federal devletin veri koruma görevlisidir.

VERİ AKTARILABİLİRLİK HAKKI

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü taraflara devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkınız vardır. Bilgiler, makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlanır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu sürece yapılacaktır.

BİLGİ ALMA, DÜZELTME, ENGELLEME, SİLME HAKKI

Saklanan kişisel verileriniz, verilerin kaynağı, alıcıları, veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına ve varsa, bu verileri herhangi bir zamanda düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. geçerli yasal hükümler çerçevesinde Bu bağlamda ve ayrıca kişisel verilerle ilgili diğer sorularınız için, künyede listelenen iletişim seçenekleri aracılığıyla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SSL VEYA TLS ŞİFRELEME

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz gizli içeriğin iletimini korumak için web sitemiz SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Bu, bu web sitesi aracılığıyla ilettiğiniz verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunamayacağı anlamına gelir. Şifreli bir bağlantıyı tarayıcınızın “https://” adres satırından ve tarayıcı satırındaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz.

BÜLTEN VERİLERİ

Bültenimizi göndermek için sizden bir e-posta adresine ihtiyacımız var. Sağlanan e-posta adresini doğrulamak ve haber bültenini almak için onay vermek gerekir. Ek veriler toplanmaz veya isteğe bağlıdır. Verilerin kullanımı yalnızca haber bülteninin gönderilmesi için gerçekleşir.

Haber bülteni kaydı sırasında toplanan veriler, yalnızca sizin onayınız temelinde işlenecektir. Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. Onayınızı geri almak için resmi olmayan bir e-posta gönderin veya haber bültenindeki "abonelikten çık" bağlantısını kullanın. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Aboneliği iptal ederseniz, aboneliği kurmak için girilen veriler silinecektir. Bu veriler bize başka amaçlarla ve başka bir yerde iletilmişse, bizimle kalacaktır.

SUNUCU GÜNLÜK DOSYALARI

Sunucu günlük dosyalarında, web sitesinin sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Etki alanımızda ziyaret edilen sayfa
 • Sunucu isteğinin tarihi ve saati
 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • IP adresi

KATKI VE YORUMLARIN SAKLAMA SÜRESİ

Katkılar ve yorumlar ile IP adresleri gibi ilgili veriler saklanır. İçerik tamamen silinene veya yasal nedenlerle silinmesi gerekene kadar sitemizde kalır.

Katkılar ve yorumlar sizin onayınız temelinde saklanır. Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. İptal için e-posta ile gayri resmi bir bildirim yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

KURABİYE

Int Clinics, optimizasyon ve pazarlama amaçları için anonim verileri toplar ve saklar, örn. anonim kullanıcı profilleri ve kullanıcı davranışı hakkındaki veriler. Flash çerezleri de bu amaçla kullanılabilir. Tanımlama bilgileri ve flash tanımlama bilgileri, Int Clinics'in kullanıcının web tarayıcısı veya diğer programlar aracılığıyla kullanıcının sabit diskinde sakladığı alfasayısal tanımlama kodlarıdır. Kullanıcı çerezlerin saklanmasını istemezse, söz konusu tarayıcı için üreticinin talimatlarına göre çerezleri devre dışı bırakabilir.

 1. Web sitesine erişmek için çerezlerin kabul edilmesi gerekmez. Ancak, kullanıcı bir kliniği favori olarak işaretlemek isterse veya ziyaret edilen klinikler hakkında bir hatırlatma almak isterse, tarayıcıyı çerezleri kabul edecek şekilde ayarlamalıdır.
 2. Tanımlama bilgileri ve flash tanımlama bilgileri, kullanıcının sabit diskinde depolanan ve tercih edilen ayarları ve Int Clinics bilgisayar sisteminin tarayıcı ile etkileşim için ihtiyaç duyduğu diğer verileri depolayan küçük dosyalardır. İki tür tanımlama bilgisi vardır: kullanıcı tarayıcıdan çıktığında silinen oturum tanımlama bilgileri ve kullanıcının tarayıcısı tarafından uzun süre saklanan geçici tanımlama bilgileri. Çerezler, Int Clinics'in platformu kullanıcıya uyarlamasına ve tercihleri ​​ve kullanım alışkanlıklarını yansıtmasına yardımcı olur. Ayrıca Int Clinics'in girilen bilgileri saklamasına izin verir, böylece kullanıcı bir sonraki ziyaretinde tekrar girmek zorunda kalmaz.
 3. Kullanılan tanımlama bilgilerinin çoğu, bir tarayıcı oturumunun sonunda otomatik olarak silinen oturum tanımlama bilgileridir. Int Clinics ayrıca tarayıcıyı kapattıktan sonra kullanıcının bilgisayarında kalan çerezleri kullanır. Bu çerezler ile Int Clinics sistemi, kullanıcının platformu daha önce ziyaret edip etmediğini algılayabilir ve kullanıcının tercih ettiği ayarları ve klinikleri çağırabilir. Bu geçici çerezler bilgisayarda yaklaşık bir ay kalır ve ardından otomatik olarak silinir. Int Clinics, platformu geliştirmek için stratejiler geliştirmek için bu tür çerezler aracılığıyla verileri toplar ve analiz eder.
 4. Int Clinics çerezleri kişisel verileri depolamak için kullanılmaz. Çerezlerimiz, bireysel bir kullanıcıyı tanımlamak için tasarlanmamıştır. Bir çerez etkinleştirilirse, dahili amaçlarla kullanılan ve kullanıcıyı tanımlamaya veya adlar veya IP adresleri gibi kişisel verilere erişmeye uygun olmayan bir kimlik numarası verilir. Çerezlerden elde edilen anonim veriler, web sitesinin hangi sayfalarının en sık ziyaret edildiğinin ve hangi prosedürlerin ve kliniklerin en popüler olduğunun değerlendirilmesini sağlar.
 5. Web sitesi, kullanıcı için reklamların ve çevrimiçi tekliflerin oluşturulması için yararlı olabilecek verileri toplar. Bu veriler sizi bir kullanıcı olarak tanımlamak için kullanılmaz, yalnızca platformu optimize etmek için kullanılır. Bu çerezler tarafından toplanan veriler, kullanıcının kişisel verileriyle birlikte saklanmaz, yalnızca kullanıcının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tıklama akışı analizleri yoluyla teklifler ve hizmetler hakkında reklam veya mesajlar göndermek için kullanılır.
 6. Int Clinics, çevrimiçi teklifi kullanıcıya uyarlamak için yeniden hedefleme tekniklerini kullanır. Yeniden hedefleme teknolojisi, Int Clinics'in, kullanıcıyla alakalı olabilecek diğer şirketlerinkiler de dahil olmak üzere ortak web sitelerinde yakın zamanda erişilen ve benzer kliniklerin reklamını yapmasına olanak tanır. Bu veriler anonimdir, hiçbir kişisel veri saklanmaz ve hiçbir kullanıcı profili oluşturulmaz.

GOOGLE ANALİTİKLERİ

Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir internet analiz aracı olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, sözde "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Web sitesini kullanmanız için çerezler tarafından oluşturulan veriler (IP adresiniz dahil) ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. IP anonimleştirme etkinleştirilirse, Google, Avrupa Birliği'nin tüm Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme tarafları için IP adresinin son sekiz bitlik karakterini kısaltır veya anonimleştirir. Tam IP adresi yalnızca istisnai durumlarda tamamen ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Google, bu verileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek amacıyla kullanır, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerinin kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. ancak bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerinin kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. ancak bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerinin kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. 

Google tarafından sağlanan bu tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak Google'ın veri (çerezler ve IP adresleri) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz   .

Lütfen bu web sitesinde, IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP maskeleme olarak adlandırılır) etkinleştirmek için Google Analytics kodunun anonymizeIp() ile tamamlandığını unutmayın.

Google'ın kullanım şartları ve veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi  burada  ve  burada bulabilirsiniz .

FACEBOOK SOSYAL EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

Web sitemiz, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından işletilen Facebook sosyal ağının sosyal eklentilerini (“eklentiler”) kullanır.

Eklentiler bir Facebook logosuyla veya "Facebook'un Sosyal Eklentisi" veya "Facebook Sosyal Eklentisi" ekiyle işaretlenmiştir. Facebook eklentilerine ve görünümlerine ilişkin bir genel bakışı  burada bulabilirsiniz.

Web sitemizin böyle bir eklenti içeren bir sayfasını çağırırsanız, tarayıcınız Facebook sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği doğrudan Facebook'tan tarayıcınıza iletilir ve sayfaya entegre edilir. Bu entegrasyon sayesinde Facebook, bir Facebook profiliniz olmasa veya Facebook'ta oturum açmamış olsanız bile, tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasını çağırdığı bilgileri alır. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızdan ABD'deki bir Facebook sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Facebook'ta oturum açtıysanız, Facebook web sitemizi ziyaretinizi doğrudan Facebook profilinize atayabilir. Örneğin “Beğen” düğmesine tıklayarak veya yorum yaparak eklentilerle etkileşime girerseniz, bu bilgiler de doğrudan bir Facebook sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bilgiler ayrıca Facebook profilinizde yayınlanır ve Facebook arkadaşlarınıza gösterilir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik seçeneklerin ayarlanması  Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulunabilir.

Facebook'un web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri doğrudan Facebook profilinizle ilişkilendirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan çıkış yapmalısınız. Ayrıca tarayıcınız için eklentilerle, örneğin  Mozilla Firefox için bu  eklenti, Opera için  bu eklenti veya  Chrome için bu eklenti gibi, Facebook eklentilerinin yüklenmesini tamamen önleyebilirsiniz 

TWITTER EKLENTİLERİNİN KULLANIMI (Örn. “TWITTER”-BUTONU) 

Web sitemiz, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD (“Twitter”) tarafından işletilen mikroblog hizmeti Twitter'ın sosyal eklentilerini (“eklentiler”) kullanır. Eklentiler, örneğin mavi bir "Twitter kuşu" şeklinde bir Twitter logosu ile işaretlenmiştir. Twitter eklentilerine ve görünümlerine genel bir bakış  burada bulunabilir 

Web sitemizin böyle bir eklenti içeren bir sayfasını çağırırsanız, tarayıcınız Twitter sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Twitter tarafından doğrudan tarayıcınıza iletilir ve sayfaya entegre edilir. Entegrasyon yoluyla, Twitter'da bir profiliniz olmasa veya Twitter'da oturum açmamış olsanız bile, Twitter tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasını aradığı bilgileri alır. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızdan ABD'deki bir Twitter sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Twitter'da oturum açtıysanız, Twitter web sitemizi ziyaretinizi doğrudan Twitter hesabınıza atayabilir. Eklentilerle örneğin “Twitter” düğmesine basarak etkileşime girerseniz, ilgili bilgiler de doğrudan bir Twitter sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bilgiler ayrıca Twitter hesabınızda yayınlanır ve oradaki kişilerinize gösterilir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin Twitter tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar seçenekleri  Twitter'ın veri koruma bilgilerinde bulunabilir .

Twitter'ın web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri doğrudan Twitter hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Twitter'dan çıkış yapmalısınız. Ayrıca tarayıcınız için eklentiler içeren Twitter eklentilerinin yüklenmesini, örneğin komut dosyası engelleyici “ NoScript “ ile tamamen önleyebilirsiniz.

LINKEDIN EKLENTİ

Web sitemiz LinkedIn ağının özelliklerini kullanır. Sağlayıcı LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, MountainView, CA 94043, ABD'dir. LinkedIn özelliklerini içeren sayfalarımızdan birini her ziyaret ettiğinizde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilecektir. LinkedIn “Tavsiye Et” düğmesini tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn sitemize yaptığınız ziyareti sizinle ve kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi  LinkedIn'in veri koruma beyanında bulabilirsiniz .

VERİ KORUMA BEYANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Int Clinics, bu Gizlilik Politikasını, şartlarına uygun olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Int Clinics, Gizlilik Politikasındaki değişiklikleri bu web sitesinde yayınlayacaktır. Ek olarak, önemli değişiklikler kullanıcılara e-posta ile bildirilecektir.