Ara
Nasıl Çalışır Partnerimiz Olun
 • 0/5
 • Onaylı Sağlık Kuruluşu
 • Paylaş

  Hospital Quironsalud A Coruna - Açıklama

  1970'te kurulan Quirónsalud A Coruña Hastanesi, A Coruña'da bulunan bir tıp ve cerrahi merkezidir. Galiçya'da birçok tıbbi uzmanlık alanında tıbbi teknolojinin ön saflarında yer almaktadır. Tesislere gelince; 46 tek kişilik oda, 30 konsültasyon odası, 26 diyaliz istasyonu, 6 ameliyathane, 146 park yeri bulunmaktadır. 

  Kolaylıklara ek olarak, hastalara ve yakınlarına en üst düzeyde refah sağlamayı amaçlayan ileri teknoloji, gelişmiş bakım hizmetleri ve bakım bölümleri bulunmaktadır. 

  Quirónsalud A Coruña Hastanesi'nin profesyonel kadrosunda Göğüs Cerrahisi, Anjiyoloji ve Vasküler Cerrahi alanlarında önde gelen doktorlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Genel ve Sindirim Sistemi Cerrahisi, İç Hastalıkları, Nefroloji gibi diğer bölümlerde de önde gelen doktorlar bulunmaktadır.

  Ayrıca Hemodiyaliz, YBÜ, Rehabilitasyon ve Tanısal Görüntüleme için ISO sertifikasına sahiptir. A Coruna'da iki tıp merkezi bulunmaktadır: Quirónsalud Oftalmoloji Enstitüsü ve Quirónsalud Tıbbi Uzmanlık Merkezi.

  Hospital Quironsalud A Coruna - Akreditasyonlar

 • JCI JCI
 • GHA GHA
 • ISO ISO
 • ISQUA ISQUA

  Hospital Quironsalud A Coruna Departmanlar

Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi 3 Hizmetler

Kalp baypas ameliyatı

Koroner bypass cerrahisi, kan akışını, kan akışını kalbinizdeki bloke edilmiş bir arter bölümünün etrafına saptırarak kalp kasınıza geri yükleyen bir prosedürdür. Koroner bypass cerrahisi, kalbinizde bloke edilmiş veya kısmen bloke edilmiş bir arter bölümü etrafında kan yeniden yönlendirir.

Kalp pili

Kalp pili, kalp atışını kontrol etmeye yardımcı olmak için göğsüne yerleştirilen (implante edilen) küçük bir cihazdır. Kalbin çok yavaş atmasını önlemek için kullanılır. Bir kalp pili göğsüne implante etmek cerrahi bir prosedür gerektirir. Pacemaker'a kardiyak pacing cihazı da denir.

Ablasyon

Ablasyon, kalp atışındaki ritim bozuklarını ısı veya soğuk uygulama gibi yöntemlerle düzelten bir uzmanlık alanıdır. Kalp ritmini bozan tüm unsurları tedavi etmek bu alanın uzmanlığına girmektedir.
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları 7 Hizmetler

Bronkoskopi

Bronkoskopi, doktorların akciğerlerinize ve hava pasajlarına bakmasını sağlayan bir prosedürdür. Genellikle akciğer bozuklukları (pulmonolog) konusunda uzmanlaşmış bir doktor tarafından gerçekleştirilir. Bronkoskopi sırasında, burnunuzdan veya ağzınızdan, boğazınızdan ve ciğerlerinize ince bir tüp (bronkoskop) geçirilir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğerlerden tıkanmış hava akışına neden olan kronik bir enflamatuar akciğer hastalığıdır. Semptomlar nefes alma zorluğu, öksürük, mukus (balgam) üretimi ve hırıltıyı içerir.

Kistik fibroz tedavisi

Akciğer enfeksiyonları, intravenöz olarak, solunabilen veya ağızla verilebilen antibiyotiklerle tedavi edilir. Bazen antibiyotik azitromisin uzun vadede kullanılır. İnhale hipertonik salin ve salbutamol de yararlı olabilir.

Akciğer biyopsisi

Biyopsi, mikroskop altında muayene için doku veya hücreleri vücuttan uzaklaştırmak için yapılan bir prosedürdür. Akciğer biyopsisi, akciğer hastalığı veya kanserin mevcut olup olmadığını belirlemek için akciğer dokusu örneklerinin çıkarıldığı (özel bir biyopsi iğnesi veya ameliyat sırasında) çıkarıldığı bir prosedürdür.

Akciğer fonksiyon testi

Spirometri, bir zorla nefesle ne kadar hava nefes alabileceğinizi ölçerek belirli akciğer koşullarını teşhis etmek ve izlemeye yardımcı olmak için kullanılan basit bir testtir. Bir kablo ile bir ağızlığa bağlı küçük bir makine olan spirometre adı verilen bir cihaz kullanılarak gerçekleştirilir.

Pulmonoloji Konsültasyonu

Telaffuz dinleyin. (Pul-Muh-Nah-Loh-jee) Akciğerlerin ve solunum sisteminin diğer kısımlarının hastalıklarının teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir tıp dalı. Bu hastalıklar arasında astım, amfizem, tüberküloz ve pnömoni bulunur.

Tüberküloz (TB) tedavisi

Tüberküloz (TB), Mycobacterium tüberküloz adı verilen bir bakteri neden olur. Bakteriler genellikle akciğerlere saldırır, ancak TB bakterileri vücudun böbrek, omurga ve beyin gibi herhangi bir yerine saldırabilir. TB bakterileri ile enfekte olan herkes hastalanmaz.
Damar Cerrahisi
Damar Cerrahisi 4 Hizmetler

Derin ven trombozu (DVT) tedavisi

DVT teşhis edildikten sonra, ana tedavi, warfarin ve rivaroksaban gibi bir antikoagülan ilacın tabletleridir. Muhtemelen tabletleri en az 3 ay alacaksınız. Antikoagülan ilaçlar uygun değilse, karnınıza büyük bir damara - Vena Cava - konumlandırılmış bir filtreniz olabilir.

Stent yerleştirme

Stentler. Koroner stentler artık neredeyse tüm anjiyoplasti prosedürlerinde kullanılmaktadır. Stent küçük, genişletilebilir bir metal örgü bobindir. Arterin tekrar daralmasını veya kapanmasını önlemek için arterin yeni açılan alanına konur. Stent yerleştirildikten sonra, doku stenti bir cilt tabakası gibi kaplamaya başlayacaktır.

Vasküler ilaç danışmanlığı

Vasküler tıp, kan damarları içindeki dolaşım problemlerinin, özellikle arterler, damarlar ve lenfatik sistemin tanısı ve tedavisine odaklanır. Yaygın hastalıklar arasında periferik arter hastalığı, lenfödem ve karotis arter stenozu bulunur.

Aort cerrahisi

Hem açık cerrahi hem de endovasküler cerrahi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bazı insanlar da ameliyat sonucunda ölür. Açık ameliyat olan kişilerde, endovasküler cerrahi olan insanlardan daha yüksek ameliyattan sonraki 30 gün içinde ölme riski daha yüksektir.
Beyin ve Sinir cerrahisi
Beyin ve Sinir cerrahisi 5 Hizmetler

Beyin tümör cerrahisi

Bir beyin tümörünü çıkarmak için, bir beyin cerrahı kafatasında bir açıklık yapar. Bu operasyona kraniyotomi denir. Mümkün olduğunda, cerrah tüm tümörü çıkarmaya çalışır. Tümör hayati beyin dokusuna zarar vermeden tamamen çıkarılamazsa, doktorunuz tümörü mümkün olduğunca fazla çıkarabilir.

Nöroşirurji danışmanlığı

Vücudun tüm kısımlarındaki beyin, omurilik ve omurilik ve periferik sinirlerin yaralanması veya hastalıklarının/bozuklukları olan hastaların tanısı ve tedavisi ile ilgili tıbbi uzmanlık alanıdır.

Kafatası tabanı cerrahisi

Kafatası tabanı ameliyatı, kafatasının tabanındaki koşulların tedavisine odaklanan özel bir ameliyat türüdür. Bu, beynin alt yüzısı ve görme, koku ve işitme gibi duyuları desteklemek için beyinden çıkan önemli sinirler ve damarlar gibi alanları içerir.

Kafatası kırığı tedavisi

Kafatası kırığı, kafatası kemiğinde bir mola olduğu bir kafa travmasıdır. Hafif molalar çok az soruna neden olabilir ve zaman içinde iyileşebilirken, ciddi molalar kanama, beyin hasarı, beyin omurilik sıvısının sızması, enfeksiyon ve nöbetler gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Penetran kafa travması tedavisi

Penetran bir kafa travması veya açık kafa travması, meninglerin dış tabakası olan dura mater'in ihlal edildiği bir kafa travmasıdır. Penetran yaralanmaya, yüksek hızlı mermiler veya bıçak gibi daha düşük hız veya beyne sürülen bir kafatası kırığından kemik parçaları neden olabilir.
Oftalmoloji (Göz Hastalıkları)
Oftalmoloji (Göz Hastalıkları) 3 Hizmetler

Glokom tedavisi

Glokom, sağlığı iyi görme için hayati önem taşıyan optik sinire zarar veren bir grup göz durumudur. Bu hasar genellikle gözünüzdeki anormal derecede yüksek bir basınçtan kaynaklanır. Glokom, 60 yaşın üzerindeki insanlar için körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir.

Oftalmoloji Konsültasyonu

Oftalmoloji, göz ile ilgili tıbbi durumların incelenmesidir. Oftalmologlar, bu organın tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Astigmatizm düzeltmesi

Astigmatizm, LASIK gibi gözlükler, kontakt lensler ve kırılma cerrahisi ile düzeltilebilir. Katarakt ameliyatı sırasında da düzeltilebilir ”dedi.
Nöroloji
Nöroloji 5 Hizmetler

Demans yönetimi

Demans, günlük yaşama müdahale edecek kadar şiddetli bellek, dil, problem çözme ve diğer düşünme yeteneklerinin kaybı için genel bir terimdir. Alzheimer demansın en yaygın nedenidir.

Epilepsi tedavisi

Epilepsi, beyni etkileyen ve sık nöbetlere neden olan yaygın bir durumdur. Nöbetler, beynin nasıl çalıştığını geçici olarak etkileyen elektriksel aktivite patlamalarıdır. Çok çeşitli semptomlara neden olabilirler. Epilepsi her yaşta başlayabilir, ancak genellikle çocuklukta veya 60 yaşın üzerindeki insanlarda başlar.

Migren tedavisi

Migren, genellikle başın bir tarafında şiddetli zonklama ağrısına veya nabızlanma hissine neden olabilecek bir baş ağrısıdır. Genellikle bulantı, kusma ve ışık ve sese karşı aşırı hassasiyet eşlik eder.

Nöroloji danışmanlığı

Nöroloji, sinir sisteminin bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi ile ilgili tıbbın dalıdır. Sinir sistemi, vücut faaliyetlerini düzenleyen ve koordine eden karmaşık, sofistike bir sistemdir. İki ana bölümü vardır: merkezi sinir sistemi: beyin ve omurilik.

Parkinson hastalığı tedavisi

Parkinson hastalığı, hareketi etkileyen ilerleyici bir sinir sistemi bozukluğudur. Semptomlar yavaş yavaş başlar, bazen sadece bir elinde zar zor fark edilir bir titreme ile başlar. Titremler yaygındır, ancak bozukluk genellikle sertliğe veya hareketin yavaşlamasına neden olur.
Kardiyoloji
Kardiyoloji 5 Hizmetler

Koroner arter hastalığı (CAD) tedavisi

Koroner arter hastalığı (CAD), arterlerde kalbe kan sağlayan kan akışına neden olur. Koroner Kalp Hastalığı (KKH) olarak da adlandırılan CAD, kalp hastalığının en yaygın şeklidir ve 20 yaşın üzerindeki yaklaşık 16.5 milyonluk kaynaklı Amerikalıyı etkiler

Kalp ameliyatı

Açık kalp ameliyatı (geleneksel kalp cerrahisi olarak da adlandırılır), cerrahın kalbine ulaşmak için göğsü açık kesmesidir. Bir kalp üzerinde çalışmak zor olduğundan, kalbi durdurmak için ilaçlar kullanılır. Kalp-akciğer bypass makinesi, ameliyat sırasında vücutta oksijen açısından zengin kan pompalamasını sağlar.

Mitral Kapak Tamiri

Mitral kapak onarımı ve mitral kapak replasmanı, kalpteki sızdıran veya sert bir mitral kapağı sabitlemek veya değiştirmek için ameliyat türleridir.

Stres elektrokardiyografisi (EKG)

Egzersiz elektrokardiyogramı, koşu bandı testi, kademeli egzersiz testi veya stres EKG olarak da bilinen egzersiz stres testi en sık kullanılır. Doktorunuza kalbinizin itilmeye nasıl tepki verdiğini bildirir. Bir koşu bandında yürüyeceksiniz veya sabit bir bisiklet pedal çevireceksiniz. Gittikçe daha da zorlaşacak.

Ateroskleroz tedavisi

Sağlıklı bir diyet yemek ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri, ateroskleroz için ilk tedavidir - ve aterosklerozunuzu tedavi etmek için ihtiyacınız olan tek şey olabilir.
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi 7 Hizmetler

Meme tümörünün çıkarılması

Lumpektomi (Lum-Pek-Tuh-Me), kanseri veya diğer anormal dokuyu göğsünüzden uzaklaştırmak için cerrahidir. Bir lumpektomi prosedürü sırasında, cerrah kanseri veya diğer anormal dokuyu ve onu çevreleyen az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarır. Bu, tüm anormal dokunun çıkarılmasını sağlar.

Fıtık onarımı

Açık fıtık onarımı, kasıkta bir kesi veya kesimin yapıldığı yerdir. Şişme bağırsağını içeren fıtık “kese” tanımlanır. Cerrah daha sonra fıtıkları karnına geri iter ve karın duvarını dikişler veya sentetik ağ ile güçlendirir.

Karaciğer rezeksiyonu

Karaciğer rezeksiyonu, bir operasyon sırasında karaciğerin bir kısmının çıkarılmasıdır. Vücut, karaciğerin üçte ikisine kadar çıkarılmasıyla başa çıkabilir. Karaciğer ayrıca geri büyüme yeteneğine sahiptir. Operasyonunuzdan sonraki 3 ay içinde, karaciğerinizin geri kalanı normal boyuta geri dönecektir.

Lenf nodu çıkarılması

Lenf nodu çıkarma, lenf düğümlerinizden bir veya daha fazlasını çıkarmak için cerrahi bir prosedürdür. Kanser teşhisi konmuşsa doktorunuz bu prosedüre sahip olmanızı tavsiye edebilir. Lenf düğümlerinin çıkarılmasının iki ana nedeni vardır. Kanseriniz varsa, yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için bir veya daha fazla lenf düğümü çıkarılabilir.

Splenektomi

Splenektomi, midenin yakınındaki sol göğüs kafesinin altında oturan hassas, yumruk büyüklüğünde bir organ olan tüm dalağı çıkarmak için ameliyattır. Dalak, vücudun savunma (bağışıklık) sisteminin önemli bir parçasıdır. Bakterileri yok eden ve hasta olduğunuzda vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan özel beyaz kan hücreleri içerir.

Ameliyattan sonra

Herhangi bir işlemden sonra bazı yan etkileriniz olur. Genellikle ameliyatla biraz ağrı vardır. Cerrahın kestiği bölgenin etrafında şişlik ve ağrı da olabilir. Cerrahınız size hangi yan etkileri bekleyeceğinizi söyleyebilir.

Apendektomi

Bir apendektomi, enfekte olduğunda eki çıkarmak için ameliyattır. Bu duruma apandisit denir. Apendektomi yaygın bir acil cerrahidir. Ek, kalın bağırsağa bağlı ince bir kese. Karnınızın sağ alt kısmında oturur.
Kulak Burun Boğaz (KBB)
Kulak Burun Boğaz (KBB) 5 Hizmetler

Kulak, burun ve boğaz danışmanlığı

Genel bir ENT danışma, kulakları, burun ve boğazları etkileyen koşullar için bir otolaringolog ile bir randevudur. Üç organ birbirinden farklı görünse de, hepsi üst solunum sisteminin bir parçasıdır. Ayrıca mukoza astarı da dahil olmak üzere benzerlikleri vardır.

Nazal polip tedavisi

Endoskopik cerrahide, cerrah burun deliklerinize ışıklı bir büyüteçli lens veya küçük kamera (endoskop) olan küçük bir tüp yerleştirir ve sinüs boşluklarınıza yönlendirir. Sinüslerinizden sıvı akışını engelleyen polipleri ve diğer maddeleri çıkarmak için küçük aletler kullanır.

Septoplasti (septum deviasyonu ameliyatı)

Septoplasti (sep-toe-plas-tee), boşluğu iki burun deliğiniz (septum) arasında bölen kemik ve kıkırdağı düzeltmek için cerrahi bir prosedürdür. Septum çarpık olduğunda, sapkın bir septum olarak bilinir.

Sinüs cerrahisi

Sinüs cerrahisi, hastaların tekrarlayan sinüs enfeksiyonundan veya semptomlardan kurtulmalarına yardımcı olmak için bir grup prosedürdür. Bazen anormal büyüme veya yapıları olan hastalar alerji tedavilerine veya antibiyotiklere iyi yanıt vermez. Her iki yöntem de hastaların rahatlama bulmasına yardımcı olan ilk harekete geçirici çağrıdır.

Bademcik ameliyatı (tonsillektomi)

Tonsillektomi, bademciklerin cerrahi olarak çıkarılması, boğazın arkasında iki oval şekilli doku pedleri-her iki tarafta bir bademcik. Tonsillektomi bir zamanlar bademciklerin (bademcik iltihabı) enfeksiyonu ve iltihaplanmasını tedavi etmek için yaygın bir prosedürdü.

Tanıtım Videosu

0
Departmanlar
0
Çalışanlar
0
Hastalar

Değerlendirme ekle

Temizlik
Konfor
Çalışanlar
Olanaklar
Your Score