Search
How it Works Become a Partner

  Acibadem Adana Hospital - Description

Acıbadem Adana Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubunun Adana'da hizmet veren hastanesidir. Adana’nın en büyük sağlık merkezlerinden biri olan bu tıp merkezi, 2009 yılında hizmete başlamıştır.. 22.000 m2’lik kapalı alanı bulunan hastane, uluslararası çapta kabul edilen JCI akreditasyonuna sahiptir.

 

Acıbadem Adana Hastanesinde, 105 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane ve 28 yoğun bakım yatağı bulunuyor. KVC ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri de hastanede yer alıyor. 

 

Acıbadem Adana Hastanesi Medikal Teknolojik Donanımları

 

Hastanede, ileri teknikler ve en güncel teknolojik medikal cihazlar kullanılmaktadır. Bu yenilikçi cihazlarla hastalar için erken teşhis ve hatasız tedaviler sağlanabilmektedir.

 

 • PET-CT

 

PET-CT onkoloji alanında yani tümörlerin teşhisinde kullanılan ve tümör oluşumunu 3 boyutlu görüntüleme ve inceleme imkanı sunan bir cihazdır. Bu medikal cihaz yardımıyla kanser oluşumu erken bir zamanda teşhis edilerek müdahalede bulunulabilmektedir.

 

 • MR (Manyetik Rezonans)

 

MR cihazi, tüm vücut bölgesinin MR çekimini yaparak tedaviye imkan tanımaktadır, tümör oluşumlarının erken evrede tespit edilmesi bu cihazlarla sağlanabilmektedir. MR çekilirken tüm vücut görüntülenmektedir, olası tüm hastalık oluşumları teşhis edilebilmektedir.

 • Trilogy

 

Trilogy, kanser hastaları üzerinde uygulanmakta olan ve radyoterapide de kullanılan bir tıbbi cihazdır. Kanserli hastalarda tümörün yapısına göre kullanım yöntemi değişiklik gösterir.Trilogy'de kullanılan yöntemlerin her birinin kullanım alanları farklıdır.

 

 • True Beam

 

Beyin tümörleri ve beyindeki kanser oluşumları öncelik olmak üzere vücut genelinde riskli organların tedavi sürecinde kullanılan bir cihazdır. TrueBeam cihazı, farklı farklı radyoterapi metotları kullanmaktadır.

 

 • 3D Prostat Biyopsi Cihazı

 

MR ve biyopsi işleminde kullanılan ultrason görüntülerini 3 boyutlu olarak birleştiren bu cihaz navigasyon özelliği sayesinde kanser tümörlerinin saptanmasını sağlar. Prostat kanseri oluşumunun erken tanısında kullanılmaktadır.

 • DSA (Dijital Anjiyografi)

 

DSA (Dijital Anjiyografi) tüm vücutta yer alan damarların dijital ekran ile görüntülenmesine imkan tanır ve detaylı bir şekilde elde edilen görüntülerden, damar yapılarında oluşan hastalıkların tanısı yapılır.

 

 • Ultrasonografi

 

Ultrasonografi (US) ses dalgaları yayarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir cihazdır. Günümüzde birçok hastalığın tanısını ultrason cihazı yardımıyla konulmaktadır.

 

 

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Hijyen ve Rehberlik

 

Acıbadem Adana Hastanesi büyük bir temizlik ekibiyle çalışmaktadır ve 7/24 tüm hastane dezenfekte edilmektedir. Yabancı hastalar için uluslararası rehberlik bölümü bulunmaktadır. Yurtdışından tanı ve tedavi için gelen tüm hastalara konaklama, ulaşım hizmetleri konusunda gerekli organizasyon yapılmaktadır.

 

Acıbadem Adana Online Konsültasyon

 

Acıbadem Adana Türkiye, sertifikalı uzman görüşü almak isteyen hastalar için online konsültasyon hizmeti vermektedir. Bu hizmet ile ikinci bir görüş almak isteyen hastalar uzman doktorlar ile iletişim kurabilirler.

 

Ayrıca, özel nedenlerden dolayı hastaneye gelemeyen hastalar için online check-up hizmeti sunulmaktadır. Hastalar, hastaneyi arayarak bu hizmeti talep edebilirler.

 

 

Acıbadem Adana Hastanesi Odaları ve Diğer Hizmetleri

 

Acıbadem Adana Hastane odaları, hastaların ve yakınlarının konforu için her türlü imkanı sunmaktadır. Hastanede standart, lüks odalar ve engelli hastalar için özel odalar bulunmaktadır. Buzdolabı, televizyon, internet, özel kasa, gazete servisi gibi hizmetler bulunmaktadır.

 

Hastane içerisinde ücretsiz otopark, ATM, park, mescit, kafe bulunmaktadır. Ayrıca acil durumlar için helikopter hizmeti mevcuttur.

 

 

Neden Acıbadem Adana Hastanesini Tercih Etmelisiniz? 

 

 • Uzman doktor kadrosu ile dünya çapında tanınan bir hastanedir.
 • Joint Commission International (JCI) sertifikasına sahiptir.
 • Birçok özel sağlık sigortası ile anlaşması bulunmaktadır
 • Teşhis ve tedavide başarı oranlarını arttırmak için son teknoloji cihazlarla çalışmaktadır.
 • Tüm hastane personeli, her daim profesyonel bir şekilde ve özveri ile hastalara hizmet sağlamaktadır.

  Acibadem Adana Hospital - Accreditations

 • JCI JCI

  Acibadem Adana Hospital Departments

Physical Medicine and Rehabilitation
Physical Medicine and Rehabilitation 1 Services

Neurologic Physical Therapy

Neurological Physical Therapy encompasses specialized comprehensive evaluation and treatment of individuals with movement problems due to disease or injury of the nervous system.
Neurosurgery
Neurosurgery 1 Services

Epilepsy Surgery

Epilepsy surgery is a procedure that removes an area of the brain where seizures occur. Epilepsy surgery is most effective when seizures always occur in a single location in the brain.
Ophthalmology
Ophthalmology 2 Services

Detached Retina Treatment

Removing and replacing the jelly inside your eye (vitrectomy) attaching a small band around your eye to push the wall of your eye and retina closer together (scleral buckling) injecting a bubble of gas into your eye to push the retina against the back of your eye (pneumatic retinopexy)

Conjunctival Cyst Treatment

If your conjunctival cyst is affecting your vision or your quality of life, you and your doctor may decide on more aggressive treatment.
Neurology
Neurology 2 Services

Parkinson's Disease Treatment

Parkinson's disease is a progressive nervous system disorder that affects movement. Symptoms start gradually, sometimes starting with a barely noticeable tremor in just one hand. Tremors are common, but the disorder also commonly causes stiffness or slowing of movement.

Neurology Consultation

Neurology is the branch of medicine concerned with the study and treatment of disorders of the nervous system. The nervous system is a complex, sophisticated system that regulates and coordinates body activities. It has two major divisions: Central nervous system: the brain and spinal cord.
Radiology
Radiology 1 Services

Electroencephalography (EEG)

Electroencephalography (EEG) is a method to record an electrogram of the electrical activity on the scalp that has been shown to represent the macroscopic activity of the surface layer of the brain underneath. It is typically non-invasive, with the electrodes placed along the scalp.
Oncology
Oncology 6 Services

Stomach Cancer Treatment

Stomach cancer begins when cancer cells form in the inner lining of your stomach. These cells can grow into a tumor. Also called gastric cancer, the disease usually grows slowly over many years. Stomach cancer is most often seen in people in their late 60s through 80s.

Regional Chemotherapy

Refers to cancer that has grown beyond the original (primary) tumor to nearby lymph nodes or organs and tissues.

Central Nervous System (CNS) Lymphoma Treatment

Treatment of newly diagnosed primary central nervous system (CNS) lymphoma may include the following: Whole-brain radiation therapy. Chemotherapy with or without radiation therapy. Targeted therapy alone (rituximab, nivolumab, or ibrutinib).

Oligodendroglioma Treatment

Oligodendroglioma is a tumor that can occur in the brain or spinal cord. Oligodendroglioma forms from oligodendrocytes — cells in the brain and spinal cord that produce a substance that protects nerve cells. Oligodendroglioma can occur at any age, but most often affects adults.

Radiosurgery Cancer Treatment

A type of external radiation therapy that uses special equipment to position the patient and precisely give a single large dose of radiation to a tumor. It is used to treat brain tumors and other brain disorders that cannot be treated by regular surgery.

Small Intestine Cancer Treatment

Small intestine cancer is a rare disease in which malignant (cancer) cells form in the tissues of the small intestine. The small intestine is part of the body's digestive system, which also includes the esophagus, stomach, and large intestine.
General Surgery
General Surgery 1 Services

Umbilical Hernia Repair

During umbilical hernia repair, the surgeon makes a small cut of about 2 to 3cm at the base of the belly button and pushes the fatty lump or loop of bowel back into the tummy. The muscle layers at the weak spot in the abdominal wall where the hernia came through are stitched together to strengthen them.
Urology
Urology 7 Services

Transurethral Resection of Bladder Tumors (TURBT)

TURBT is the procedure done to diagnose and to treat early stage bladder cancer at the same time. The initials stand for transurethral resection of a bladder tumor. This procedure is the first-line diagnostic test and treatment for bladder cancer.

Kidney Surgery

A nephrectomy is surgery to remove a kidney. Your surgeon may perform a partial nephrectomy to remove only a portion of your kidney. Or you may have a radical nephrectomy, where your surgeon removes your entire kidney. If you have kidney disease or cancer, a nephrectomy can be a life-saving procedure.

Cystectomy

Cystectomy (sis-TEK-tuh-me) is a surgery to remove the urinary bladder. In men, removing the entire bladder (radical cystectomy) typically includes removal of the prostate and seminal vesicles. In women, radical cystectomy also involves removal of the uterus, ovaries and part of the vagina.

Pyeloplasty

Pyeloplasty is surgery to correct a condition called ureteropelvic junction (UPJ) obstruction. “Pyelo” refers to the kidney (renal pelvis). “Plasty” is the term for a surgical procedure that repairs, restores or replaces something.

Peyronie's Disease Treatment

Peyronie's (pay-roe-NEEZ) disease is a noncancerous condition resulting from fibrous scar tissue that develops on the penis and causes curved, painful erections. Penises vary in shape and size, and having a curved erection isn't necessarily a cause for concern.

Varicocelectomy

Varicocelectomy is a surgery that removes swollen veins inside the scrotum, called varicoceles. There aren't any medications that treat or get rid of varicoceles, so your doctor may recommend surgery to remove them.

Cystoscopy

A cystoscopy is a procedure to look inside the bladder using a thin camera called a cystoscope. A cystoscope is inserted into the urethra (the tube that carries pee out of the body) and passed into the bladder to allow a doctor or nurse to see inside.
Orthopedics
Orthopedics 5 Services

Little League Elbow Treatment

Little league elbow is a term used to describe lesions in the medial aspect of the elbow in preadolescent and adolescent baseball pitchers. Most commonly seen in children under the age of 10. The phenomenon is correlated to chronic forces of valgus overload produced during the early and late cocking phases of throwing.

Hip Arthroplasty

Hip replacement, also called hip arthroplasty, is a surgical procedure to address hip pain. The surgery replaces parts of the hip joint with artificial implants. The hip joint consists of a ball (at the top of the femur, also known as the thigh bone) and a socket (in the pelvis, also known as the hip bone).

Cubital Tunnel Syndrome

Cubital Tunnel Syndrome is a condition that involves pressure or stretching of the ulnar nerve (also known as the “funny bone” nerve), which can cause numbness or tingling in the ring and small fingers, pain in the forearm, and/or weakness in the hand.

Shoulder Capsular Release

Capsular release is a minimally invasive surgical procedure to treat frozen shoulder (adhesive capsulitis). This is a condition that develops when the capsule of connective tissues surrounding the shoulder thickens and tightens, causing pain and restricted movement.

Cervical Strain Treatment

Most patients feel relief using anti-inflammatory medications such as ibuprofen, or using ice, moist heat or a neck brace. Physical therapy, massage and stretching can also be effective. Generally, symptoms resolve in a few days to a few weeks.
Gynecology
Gynecology 11 Services

Microdochectomy

A Microdochectomy is a surgical procedure in which a single duct is removed from the nipple areolar complex. It is usually undertaken when a patient has nipple discharge from a single duct. The patient will be asked not squeeze the nipple before attending the operating theatre.

Ectopic Pregnancy Surgery

Salpingostomy and salpingectomy are two laparoscopic surgeries used to treat some ectopic pregnancies. In these procedure, a small incision is made in the abdomen, near or in the navel. Next, your doctor uses a thin tube equipped with a camera lens and light (laparoscope) to view the tubal area.

Gynecologic Laparoscopy

A gynaecological laparoscopy (keyhole surgery) is a procedure to look inside your lower tummy (abdomen) to examine your womb (uterus), fallopian tubes and ovaries. Gynaecological laparoscopy can be used to diagnose a condition and/or to treat it.

Myomectomy

Myomectomy (my-o-MEK-tuh-me) is a surgical procedure to remove uterine fibroids — also called leiomyomas (lie-o-my-O-muhs). These common noncancerous growths appear in the uterus. Uterine fibroids usually develop during childbearing years, but they can occur at any age.

Human Papillomavirus (HPV) Test

HPV is the name of a very common group of viruses. They do not cause any problems in most people, but some types can cause genital warts or cancer. HPV affects the skin. There are more than 100 different types.

Pelvic Floor Electrical Stimulator

During pelvic floor electrical stimulation, a low-grade electrical current (similar to “TENS” units used in physical therapy) stimulates the muscles to contract creating a muscular response similar to Kegels (an exercise for your pelvic floor muscles).

Uterine Artery Embolization (UAE)

Uterine artery embolization (UAE) is a procedure to treat fibroids without surgery. Uterine fibroids are noncancerous (benign) tumors that develop in the uterus (womb). During the procedure, the blood supply to the fibroids is cut off. This typically causes the fibroids to shrink.

Gynecology Consultation

Gynaecology consultation is a routine and often diagnostic procedure performed by gynecologists to assess the general condition of the female reproductive system and determine the presence of diseases and infections. It may also relate to fertility and to a certain extent, preconception, prenatal, and maternal care.

Uterosacral Nerve Ablation

Laparoscopic uterine nerve ablation (LUNA) involves the destruction of a small segment of ligament that carries nerve fibres within the pelvis.

Hysterectomy

A hysterectomy is a surgical procedure to remove the womb (uterus). You'll no longer be able to get pregnant after the operation. If you have not already gone through the menopause, you'll no longer have periods, regardless of your age. Many women have a hysterectomy. It's more common for women aged 40 to 50.

Ovarian Cyst Removal

Laparoscopy. Using a laparoscope — a slim, lighted instrument inserted into your abdomen through a small incision — your doctor can see your ovaries and remove the ovarian cyst. This is a surgical procedure that requires anesthesia.
Dentistry
Dentistry 8 Services

Dental X-Rays

Dental X-rays (radiographs) are images of your teeth that your dentist uses to evaluate your oral health. These X-rays are used with low levels of radiation to capture images of the interior of your teeth and gums. This can help your dentist to identify problems, like cavities, tooth decay, and impacted teeth

Laser Treatment for Gum Disease

Laser treatment is a non-surgical gum disease treatment where the dentist uses a laser to access an infected area to destroy an infected bacteria and tissue. It is an excellent alternative to conventional gum surgery because it permits treatment without stitching or cutting and with less discomfort to the patient.

Open Flap Debridement

In dentistry, open flap debridement is a periodontal procedure in which the supporting alveolar bone and root surfaces of teeth are exposed by incising the gingiva to provide increased access for scaling and root planing.

Digital Smile Design

Digital Smile Design (DSD) is a treatment planning protocol that allows for careful analysis of the patient's facial and dental structures through state-of-the-art videography and digital technology. Today, the DSD Concept is considered the most modern, patient-centered design approach available.

Periodontal Scaling

Scaling is when your dentist removes all the plaque and tartar (hardened plaque) above and below the gumline, making sure to clean all the way down to the bottom of the pocket. Your dentist will then begin root planing, smoothing out your teeth roots to help your gums reattach to your teeth.

Hygienic Treatment

Hygienic is commonly used to mean clean and sanitary. It can also mean promoting good health or related to or involving hygiene—a collection of practices to promote and preserve health, or a condition involving the use of such practices.

Root Canal Consultation

A root canal is a dental procedure involving the removal of the soft center of the tooth, the pulp. The pulp is made up of nerves, connective tissue, and blood vessels that help the tooth grow. In the majority of cases, a general dentist or endodontist will perform a root canal while you're under local anesthesia.

Tooth Reshaping

Tooth reshaping, also called dental contouring, is a cosmetic dentistry technique that removes small amounts of tooth enamel (the outer covering of the tooth) in order to change the shape, length, or surface of one or more teeth.

Promo Video

40
Departments
92
Staff
0
Patients

Add Review

Cleanliness
Comfort
Staff
Facilities
Your Score