Search
How it Works Become a Partner

  Acibadem Adana Hospital - Description

Acıbadem Adana Hastanesi, Adana ve çevre illerinde hizmet vermek için 2009 yılında açılmıştır. JCI akreditasyonuna sahip Acıbadem Adana Hastanesi 22.000 m2’lik kapalı alana sahiptir. Aynı zamanda hastane bünyesinde 105 yatak kapasitesi ile yoğun bakım için izolasyon odaları, 6 ameliyathane ve KVC yeni doğan için bakım üniteleri bulunmaktadır.

 

Acıbadem Adana Hastanesi birçok branşta hizmet vermesi yanında  Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Hematolojisi ve Tıbbı Onkoloji gibi birimleri de barındırmaktadır.Acıbadem Adana Hastanesi Medikal Teknolojik Donanımları

 

Acıbadem Adana Hastanesinde hastalıkların erken teşhis ve tedavi sürecinde en güncel teknolojileri içeren medikal cihazlar kullanılmaktadır.

 •  

 

 • PET-CT

 

Pozitron emisyon tomografisi olarak da isimlendirilen PET-CT cihazı, vücut genelinde olan hastalık ve başka oluşumların dijital ekranda görüntülenmesiyle erken teşhise imkan tanır.

 

 • TrueBeam 

 

Lineer hızlandırıcı ve ışın teknolojisini kullanan Truebeam cihazı, vücuttaki tümör oluşumlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

 

 • Trilogy 

 

Trilogy cihazı da Truebeam cihazı gibi ışın teknolojisi ile tümör oluşumunun tedavisinde kullanılmaktadır.

 

 • Tek Doz Radyoterapi  

 

Kanserli bölgeye doğrudan radyoterapi uygulanmasına imkan tanıyan cihazdır. 

 

 • Tüm Vücut MR 

 

Tüm vücutta MR cihazı ile yapılan tarama ile hastalık ve kitle oluşumu olup olmadığı tespit edilmektedir.

 

 • Prostat Biyopsisi için 3D Görüntüleme ve Navigasyon Sistemi

 

Prostat kanserinin erken teşhisine imkan tanıyan bu cihaz MR ve biyopsi sürecinde kullanılan ultrason görüntülerini 3 boyutlu olarak görüntülemektedir.

 

 • DSA Dijital Anjiyografi

 

DSA Dijital Anjiyografi damar yapılarındaki hastalık ve kitle oluşumunun erken teşhisine ve tedavisine imkan tanıyan bir cihazdır. 

 

Acıbadem Adana Hastanesinde Hijyen ve Rehberlik Hizmeti

 

Acıbadem Adana Hastanesi büyük bir temizlik ekibiyle çalışmaktadır, hastalarına hijyenik ve steril bir ortamda en iyi sağlık hizmetini vermektedir.

 

Acıbadem Adana Hastanesi'nde randevu almak isteyen yabancı hastalar için Uluslararası Konsültasyon Departmanı yardımcı olmaktadır.

 

Yurtdışından tedavi için gelen hastalar için konaklama, ulaşım, tercümanlık gibi gerekli tüm prosedürler organize edilecektir.

 

Acıbadem Adana Online Konsültasyon

 

Acıbadem Adana Hastanesi, hastaların tedavi ve tanı konularını görüşmek üzere online konsültasyon hizmeti vermektedir. Hastalar, tedaviyle ilgili tüm sorularını yanıtlamak için çevrimiçi konsültasyon hizmetini kullanabilir.

 

Bu hizmete ek olarak özel sebeplerle kliniğe gelemeyen hastalar için online check up hizmeti bulunmaktadır. 

 

Acıbadem Adana Hastanesi Odaları ve Diğer Hizmetleri

 

Acıbadem Adana Hastanesi'ndeki hastane odaları hasta ve ailelerinin rahatı için her türlü imkanla donatılmıştır. İki tür hastane odası vardır: standart odalar ve süitler.

 

Hastanedeki odalar televizyon, internet, kasa ve gazete servisi gibi hizmetler ile donatılmıştır. 

 

Acıbadem Adana Hastanesi içerisinde, ATM, otopark, mescit, kafeler ve kuaför gibi hizmetler ve ayrıca hastanede özel durumlar için helikopter alanı bulunmaktadır.

 

 

Neden Acıbadem Adana Hastanesini Tercih Etmelisiniz? 

 

 • Acıbadem uzman kadrosu ile globalce bilinen bir hastanedir.
 • Evrensel kabul görmüş Leed Gold ve JCI  sertifikaları bulunmaktadır.
 • 105 yatak kapasitesi, yoğun bakım üniteleri ve teknolojik donanımı ile Acıbadem Adana Hastanesi hasta odaklı bir kurumdur
 • Hasta tedavilerinde yenilikçi teknikler ve en güncel medikal cihazlar kullanılmaktadır
 • Tüm hastane personeli, Acıbadem standardında sağlık hizmetlerinin en profesyonel şekilde sunulması gerektiğinin bilincindedir.

 

  Acibadem Adana Hospital - Accreditations

 • JCI JCI

  Acibadem Adana Hospital Departments

Physical Medicine and Rehabilitation
Physical Medicine and Rehabilitation 1 Services

Neurologic Physical Therapy

Neurological Physical Therapy encompasses specialized comprehensive evaluation and treatment of individuals with movement problems due to disease or injury of the nervous system.
Neurosurgery
Neurosurgery 1 Services

Epilepsy Surgery

Epilepsy surgery is a procedure that removes an area of the brain where seizures occur. Epilepsy surgery is most effective when seizures always occur in a single location in the brain.
Ophthalmology
Ophthalmology 2 Services

Detached Retina Treatment

Removing and replacing the jelly inside your eye (vitrectomy) attaching a small band around your eye to push the wall of your eye and retina closer together (scleral buckling) injecting a bubble of gas into your eye to push the retina against the back of your eye (pneumatic retinopexy)

Conjunctival Cyst Treatment

If your conjunctival cyst is affecting your vision or your quality of life, you and your doctor may decide on more aggressive treatment.
Neurology
Neurology 2 Services

Parkinson's Disease Treatment

Parkinson's disease is a progressive nervous system disorder that affects movement. Symptoms start gradually, sometimes starting with a barely noticeable tremor in just one hand. Tremors are common, but the disorder also commonly causes stiffness or slowing of movement.

Neurology Consultation

Neurology is the branch of medicine concerned with the study and treatment of disorders of the nervous system. The nervous system is a complex, sophisticated system that regulates and coordinates body activities. It has two major divisions: Central nervous system: the brain and spinal cord.
Radiology
Radiology 1 Services

Electroencephalography (EEG)

Electroencephalography (EEG) is a method to record an electrogram of the electrical activity on the scalp that has been shown to represent the macroscopic activity of the surface layer of the brain underneath. It is typically non-invasive, with the electrodes placed along the scalp.
Oncology
Oncology 6 Services

Stomach Cancer Treatment

Stomach cancer begins when cancer cells form in the inner lining of your stomach. These cells can grow into a tumor. Also called gastric cancer, the disease usually grows slowly over many years. Stomach cancer is most often seen in people in their late 60s through 80s.

Regional Chemotherapy

Refers to cancer that has grown beyond the original (primary) tumor to nearby lymph nodes or organs and tissues.

Central Nervous System (CNS) Lymphoma Treatment

Treatment of newly diagnosed primary central nervous system (CNS) lymphoma may include the following: Whole-brain radiation therapy. Chemotherapy with or without radiation therapy. Targeted therapy alone (rituximab, nivolumab, or ibrutinib).

Oligodendroglioma Treatment

Oligodendroglioma is a tumor that can occur in the brain or spinal cord. Oligodendroglioma forms from oligodendrocytes — cells in the brain and spinal cord that produce a substance that protects nerve cells. Oligodendroglioma can occur at any age, but most often affects adults.

Radiosurgery Cancer Treatment

A type of external radiation therapy that uses special equipment to position the patient and precisely give a single large dose of radiation to a tumor. It is used to treat brain tumors and other brain disorders that cannot be treated by regular surgery.

Small Intestine Cancer Treatment

Small intestine cancer is a rare disease in which malignant (cancer) cells form in the tissues of the small intestine. The small intestine is part of the body's digestive system, which also includes the esophagus, stomach, and large intestine.
General Surgery
General Surgery 1 Services

Umbilical Hernia Repair

During umbilical hernia repair, the surgeon makes a small cut of about 2 to 3cm at the base of the belly button and pushes the fatty lump or loop of bowel back into the tummy. The muscle layers at the weak spot in the abdominal wall where the hernia came through are stitched together to strengthen them.
Urology
Urology 7 Services

Transurethral Resection of Bladder Tumors (TURBT)

TURBT is the procedure done to diagnose and to treat early stage bladder cancer at the same time. The initials stand for transurethral resection of a bladder tumor. This procedure is the first-line diagnostic test and treatment for bladder cancer.

Kidney Surgery

A nephrectomy is surgery to remove a kidney. Your surgeon may perform a partial nephrectomy to remove only a portion of your kidney. Or you may have a radical nephrectomy, where your surgeon removes your entire kidney. If you have kidney disease or cancer, a nephrectomy can be a life-saving procedure.

Cystectomy

Cystectomy (sis-TEK-tuh-me) is a surgery to remove the urinary bladder. In men, removing the entire bladder (radical cystectomy) typically includes removal of the prostate and seminal vesicles. In women, radical cystectomy also involves removal of the uterus, ovaries and part of the vagina.

Pyeloplasty

Pyeloplasty is surgery to correct a condition called ureteropelvic junction (UPJ) obstruction. “Pyelo” refers to the kidney (renal pelvis). “Plasty” is the term for a surgical procedure that repairs, restores or replaces something.

Peyronie's Disease Treatment

Peyronie's (pay-roe-NEEZ) disease is a noncancerous condition resulting from fibrous scar tissue that develops on the penis and causes curved, painful erections. Penises vary in shape and size, and having a curved erection isn't necessarily a cause for concern.

Varicocelectomy

Varicocelectomy is a surgery that removes swollen veins inside the scrotum, called varicoceles. There aren't any medications that treat or get rid of varicoceles, so your doctor may recommend surgery to remove them.

Cystoscopy

A cystoscopy is a procedure to look inside the bladder using a thin camera called a cystoscope. A cystoscope is inserted into the urethra (the tube that carries pee out of the body) and passed into the bladder to allow a doctor or nurse to see inside.
Orthopedics
Orthopedics 5 Services

Little League Elbow Treatment

Little league elbow is a term used to describe lesions in the medial aspect of the elbow in preadolescent and adolescent baseball pitchers. Most commonly seen in children under the age of 10. The phenomenon is correlated to chronic forces of valgus overload produced during the early and late cocking phases of throwing.

Hip Arthroplasty

Hip replacement, also called hip arthroplasty, is a surgical procedure to address hip pain. The surgery replaces parts of the hip joint with artificial implants. The hip joint consists of a ball (at the top of the femur, also known as the thigh bone) and a socket (in the pelvis, also known as the hip bone).

Cubital Tunnel Syndrome

Cubital Tunnel Syndrome is a condition that involves pressure or stretching of the ulnar nerve (also known as the “funny bone” nerve), which can cause numbness or tingling in the ring and small fingers, pain in the forearm, and/or weakness in the hand.

Shoulder Capsular Release

Capsular release is a minimally invasive surgical procedure to treat frozen shoulder (adhesive capsulitis). This is a condition that develops when the capsule of connective tissues surrounding the shoulder thickens and tightens, causing pain and restricted movement.

Cervical Strain Treatment

Most patients feel relief using anti-inflammatory medications such as ibuprofen, or using ice, moist heat or a neck brace. Physical therapy, massage and stretching can also be effective. Generally, symptoms resolve in a few days to a few weeks.
Gynecology
Gynecology 11 Services

Microdochectomy

A Microdochectomy is a surgical procedure in which a single duct is removed from the nipple areolar complex. It is usually undertaken when a patient has nipple discharge from a single duct. The patient will be asked not squeeze the nipple before attending the operating theatre.

Ectopic Pregnancy Surgery

Salpingostomy and salpingectomy are two laparoscopic surgeries used to treat some ectopic pregnancies. In these procedure, a small incision is made in the abdomen, near or in the navel. Next, your doctor uses a thin tube equipped with a camera lens and light (laparoscope) to view the tubal area.

Gynecologic Laparoscopy

A gynaecological laparoscopy (keyhole surgery) is a procedure to look inside your lower tummy (abdomen) to examine your womb (uterus), fallopian tubes and ovaries. Gynaecological laparoscopy can be used to diagnose a condition and/or to treat it.

Myomectomy

Myomectomy (my-o-MEK-tuh-me) is a surgical procedure to remove uterine fibroids — also called leiomyomas (lie-o-my-O-muhs). These common noncancerous growths appear in the uterus. Uterine fibroids usually develop during childbearing years, but they can occur at any age.

Human Papillomavirus (HPV) Test

HPV is the name of a very common group of viruses. They do not cause any problems in most people, but some types can cause genital warts or cancer. HPV affects the skin. There are more than 100 different types.

Pelvic Floor Electrical Stimulator

During pelvic floor electrical stimulation, a low-grade electrical current (similar to “TENS” units used in physical therapy) stimulates the muscles to contract creating a muscular response similar to Kegels (an exercise for your pelvic floor muscles).

Uterine Artery Embolization (UAE)

Uterine artery embolization (UAE) is a procedure to treat fibroids without surgery. Uterine fibroids are noncancerous (benign) tumors that develop in the uterus (womb). During the procedure, the blood supply to the fibroids is cut off. This typically causes the fibroids to shrink.

Gynecology Consultation

Gynaecology consultation is a routine and often diagnostic procedure performed by gynecologists to assess the general condition of the female reproductive system and determine the presence of diseases and infections. It may also relate to fertility and to a certain extent, preconception, prenatal, and maternal care.

Uterosacral Nerve Ablation

Laparoscopic uterine nerve ablation (LUNA) involves the destruction of a small segment of ligament that carries nerve fibres within the pelvis.

Hysterectomy

A hysterectomy is a surgical procedure to remove the womb (uterus). You'll no longer be able to get pregnant after the operation. If you have not already gone through the menopause, you'll no longer have periods, regardless of your age. Many women have a hysterectomy. It's more common for women aged 40 to 50.

Ovarian Cyst Removal

Laparoscopy. Using a laparoscope — a slim, lighted instrument inserted into your abdomen through a small incision — your doctor can see your ovaries and remove the ovarian cyst. This is a surgical procedure that requires anesthesia.
Dentistry
Dentistry 8 Services

Dental X-Rays

Dental X-rays (radiographs) are images of your teeth that your dentist uses to evaluate your oral health. These X-rays are used with low levels of radiation to capture images of the interior of your teeth and gums. This can help your dentist to identify problems, like cavities, tooth decay, and impacted teeth

Laser Treatment for Gum Disease

Laser treatment is a non-surgical gum disease treatment where the dentist uses a laser to access an infected area to destroy an infected bacteria and tissue. It is an excellent alternative to conventional gum surgery because it permits treatment without stitching or cutting and with less discomfort to the patient.

Open Flap Debridement

In dentistry, open flap debridement is a periodontal procedure in which the supporting alveolar bone and root surfaces of teeth are exposed by incising the gingiva to provide increased access for scaling and root planing.

Digital Smile Design

Digital Smile Design (DSD) is a treatment planning protocol that allows for careful analysis of the patient's facial and dental structures through state-of-the-art videography and digital technology. Today, the DSD Concept is considered the most modern, patient-centered design approach available.

Periodontal Scaling

Scaling is when your dentist removes all the plaque and tartar (hardened plaque) above and below the gumline, making sure to clean all the way down to the bottom of the pocket. Your dentist will then begin root planing, smoothing out your teeth roots to help your gums reattach to your teeth.

Hygienic Treatment

Hygienic is commonly used to mean clean and sanitary. It can also mean promoting good health or related to or involving hygiene—a collection of practices to promote and preserve health, or a condition involving the use of such practices.

Root Canal Consultation

A root canal is a dental procedure involving the removal of the soft center of the tooth, the pulp. The pulp is made up of nerves, connective tissue, and blood vessels that help the tooth grow. In the majority of cases, a general dentist or endodontist will perform a root canal while you're under local anesthesia.

Tooth Reshaping

Tooth reshaping, also called dental contouring, is a cosmetic dentistry technique that removes small amounts of tooth enamel (the outer covering of the tooth) in order to change the shape, length, or surface of one or more teeth.

Promo Video

40
Departments
92
Staff
0
Patients

Add Review

Cleanliness
Comfort
Staff
Facilities
Your Score